Dưới đây là danh sách các lỗi phổ biến trên hầu hết các loại xe oto từ phổ thông tới cao cấp. Xem những lỗi này để chúng