Đây là một trong nhiều lần xước xe của tôi do tôi đã đi không cẩn thận. Thật là xót xa khi chiếc xe thân yêu của mình